.AU Direct är här

.AU Direct är här

På CSC arbetar vi uteslutande med att skydda  våra kunders varumärken online. Vi är en registrar auktoriserad av Australiens  registry för toppdomäner, auDA, och vi är glada att kunna erbjuda våra kunder möjligheten att säkra en av de nyaste domänändelserna: .AU. Det här nya domänutrymmet öppnar nya namnmöjligheter och kortare domännamn för den australiska marknaden. Det betyder att företag snart kommer att kunna registrera företagsdomänen företag.au istället för företag.com.au.

Med den här lanseringen följer Australien många andra länder som erbjuder toppdomäner, t.ex. .DE, .FR och på senare tid också .UK och .NZ.

Kortare namnutrymme

Intressanta kortare domäner kommer att bli populära, och de underlättar varumärkesbyggande och gör det lättare att minnas.. De kan också användas i adressförkortare för marknadsföring på sociala medier och offline.

Lockande för lokala marknader

Under pandemin har lokala samhällen utvecklat en starkare nationalitetskänsla och en preferens för lokala varor och tjänster. Med ökande digitalisering och ett ökande antal kunder online kommer en .AU-ändelse istället för en .COM-ändelse att ses som mer australisk och ge störrekundengagemang.

Skydd av varumärke

När det gäller .UK ökade antalet domännamnstvister med mer än 230 % eftersom många varumärkesägare   inte registrerade relevanta namn under övergångsperioden, vilket resulterade i ett stort antal tredjepartregisteringar. För .AU kan befintliga innehavare av namn på tredje nivån säkra sina rättigheter till exakt samma namn på andra nivån. Det innebär framför allt att varumärkesägare kan utsättas för hårdare konkurrens om samma namnutrymme, och de bör därför överväga att säkra sina rättigheter i  ett tidigt stadium. 

Tidslinje

Övergångsperiod – prioritet (24 mars 2022–20 september 2022):

Under den här perioden är registranter med ett befintligt .AU-domännamn på tredje nivå berättigade till motsvarande domännamn på toppdomänen .AU. Toppdomänen kommer att reserveras för att förhindra registrering av andra parter. Integritetsskydd är inte tillåtet under den här perioden.

  • Befintliga innehavare av en .AU-domän på tredje nivån, t.ex. varumärke.com.au eller varumärke.net.au, kan registrera ett motsvarande domännamn på toppnivån, varumärke.au.

  • Innehavare av befintliga .AU-domäner på tredje nivån ges prioritetsstatus för motsvarande toppdomän och kommer att tilldelas en kategori under övergångsperioden.

  • Kvalifikation för övergångsperioden kan ske via två prioritetskategorier. Tilldelningen av dem kommer att prioriteras.

    • Prioritetskategori 1: befintliga .AU-domäner på tredje nivån som registrerades före sista registreringsdatum. Sista registreringsdatum är 4 februari 2018.

    • Prioritetskategori 2 – befintliga .AU-domäner på tredje nivån som registrerades efter sista registreringsdatum men före startdatumet.

Begränsad registrering (24 mars 2022–20 september 2022): 

För företag som begär ett nytt .AU-domännamn när det inte finns några befintliga domäner med prioriteringsrätt.

Allmän tillgänglighet (20 september 2022): 

Den här fasen är öppen för alla intresserade registranter. Domännamnen tilldelas enligt först till kvarn-principen. Integritetsskydd är inte tillåtet under den här perioden.

Om du överväger att registrera ett .AU-domännamn under prioriteringsperioden eller undrar vad du ska göra för att säkra och skydda ditt varumärke inom det här namnutrymmet, fyll i kontaktformuläret.