Skapa ett kostnadseffektivt program för domännamnsbevakning

Skapa ett kostnadseffektivt program för domännamnsbevakning

Hantering och bevakning av domännamn är viktiga beståndsdelar av affärsadministration och skydd av varumärken för alla organisationer med en närvaro på nätet.

Följden är att en domänbevakningskomponent är avgörande för alla omfattande lösningar för skydd av varumärken. Domänbevakning identifierar registrering av tredjepartsdomäner som innehåller ett intressant varumärke (eller variationer) i så nära realtid som möjligt. Det gör det möjligt att analysera och spåra innehåll samt att, om intrång föreligger, vidta bekämpningsåtgärder.

Vissa bekämpningsstrategier, framför allt strategier som innefattar domäntvister eller förvärv, kan vara både tidskrävande och kostnadskrävande. De är också kanske endast lämpliga när organisationen eller varumärkesinnehavaren vill återta domänen för eget bruk. Det är därför viktigt att ha verktygslåda med bekämpningsstrategier, inklusive varningsbrev, borttagande av innehåll på värdnivå, avstängning på registrator- eller registernivå osv., som gör det möjligt att välja den kostnadseffektivaste strategin i ett givet fall samtidigt som andra alternativ till eskalering bevaras.

Läs hela artikeln av CSC:s David Barnett för att ta reda på mer om hur man skapar ett kostnadseffektivt program för domänbevakning.

Läs ”Skapa ett kostnadseffektivt program för domännamnsbevakning” >>

Tillskrivning: Detta är ett utdrag ur 2022 års utgåva av WTR:s Anti-counterfeiting and Online Brand Enforcement: Global Guide 2022. Hela publikationen finns tillgänglig här.