Är domännamnspolicy uppdaterad?

Är domännamnspolicy uppdaterad?

Försäkra dig om att din domännamnspolicy är uppdaterad och i linje med de senaste förändringarna inom regler, system, teknik och säkerhet för att på bästa sätt kunna skydda, främja och säkra dina digitala varumärken mot cyberbrottslighet.

Med våra sju steg kan ert företag skapa en framgångsrik policy för domänshantering vilket skapar förutsättningar för att bättre skydda, främja och säkra era digitala varumärken:

  1. Fastställ era mål med policyn
  2. Bestäm dagliga rutiner
  3. Fastställ och optimera er domänstrategi
  4. Tilldela roller och ansvar
  5. Bestäm en budget
  6. Skapa standarder
  7. Definiera rapporterings- och granskningsprocessen

Ladda ned guiden här. >>

Den här uppdaterade policyguiden går in på ”vem, vad, när och hur” inom domännamnshantering och hjälper er att se till att rätt personer har rätt förutsättningar för att fatta de bästa besluten för er organisation. Guiden förklarar hur man kan ta tillvara på digitala möjligheter som nya, generiska toppdomäner (gTLD) samtidigt som man minskar de administrativa kostnaderna och risken för bedrägerier och cyberbrott.