Är du redo för en ny turkisk domän? .TR-domäner blir tillgängliga

Är du redo för en ny turkisk domän? .TR-domäner blir tillgängliga

Under det senaste året har det företag som äger den turkiska registraturen gjort många ändringar i hur toppdomänen används. För det första har de lanserat en helt ny portal där registrarer kan interagera, och frisläpper domänextensionen .com.tr så att en lokal kontakt inte längre krävs för att äga en .com.tr domän. De har också introducerat en ny tvistprocess som ska hjälpa varumärkesinnehavare att återfå domännamn. Det senaste från registret är att lansera toppdomänen .TR.

Turkiet i siffror

  • Befolkning – 85 miljoner*
  • BNP per capita –10 674 USD***
  • Antal registrerade domäner – 1 009 832**
  • Antal tvister som registrerats – 243**

Vad behöver du veta?

Den här lanseringen sker i faser, där nästa fas är den viktigaste för varumärkesinnehavare. Om du har en befintlig domän av typen .com.tr eller .net.tr har du förtur till att skaffa toppdomänen .tr. Den här förtursperioden varar i cirka tre månader. För att kvalificera dig för prioritetsfasen måste du ha registrerat din .com.tr/.net.tr-adress före den 25 augusti 2023. Från omkring mitten av juni 2024 kommer registraturen att frisläppa domännamnet i en allmän tillgänglighetsfas där alla kan registrera det nya domännamnet enligt först till kvarn-princip.

Anledning att agera nu

Som tidigare nämnts har den turkiska registraturen gjort några betydande ändringar som hjälper företag att skydda sina domännamn och kunna återfå dem om de övertagits av tredje part. Men precis som med många andra nationella toppdomäner utan begränsningar har detta ett pris. Det kan ytterligare uppmuntra till att överta domäner i syfte för bedrägerier och annan nätbrottslighet. Enligt data från OECD är Turkiet det fjärde största landet inom beslagtagna förfalskade artiklar. Även om du inte är verksam i landet kan någon upprätta en lokal webbplats för att sälja förfalskade artiklar. Att inte säkra dina största toppdomäner medför risker för omdirigering till felaktiga platser och kan skapa förvirring bland användarna, vilket påverkar rankningen för sökordsoptimering negativt.

Dessutom har det gjorts flera liknande lanseringar under de senaste åren, till exempel .UK, .AU och .NZ. CSC har följt upp antalet domäner för varumärkesinnehavare som har tagits efter prioritetsfasen, och har sett att ett stort antal registrerades. I Storbritannien var det till exempel sju procent. Tredje parter som försöker utnyttja andras varumärken håller koll på dessa lanseringar, vilket är anledningen till att vi alltid rekommenderar att du skaffar toppdomänen så fort den lanseras.

Inte täckta i Turkiet ännu?

Vi är medvetna om att många varumärken redan finns registrerade med de befintliga domännamnen, men med den nya tvistprocessen, som CSC kan bistå med, får du en möjlighet att få tillbaka domäner under din hantering. Tänk också på att många franchisetagare kan ha köpt domäner, så det är en god idé att kontrollera dina franchiseavtal eller till och med uppdatera dem så att de innehåller domännamnen. Men om namnen är tillgängliga nu kan det spara både tid och pengar att helt enkelt säkra domännamnen nu, istället för att eventuellt behöva skaffa tillbaka dem vid ett senare tillfälle.

Om du har en befintlig adress under .com.tr eller en annan domänextension rekommenderar vi starkt att du säkrar motsvarande .TR-adress. Om du har några planer på aktuella eller potentiella framtida utvidgningar på den turkiska marknaden rekommenderar vi även att du köper din .com.tr-adress nu och ansöker om .TR så fort den blir allmänt tillgänglig.


Källor

*Wikipedia

**trabis.gov.tr

OECDiLibrary