Hur CSC:s proaktiva och personliga metod hjälper Brevilles marknadsexpansion

Hur CSC:s proaktiva och personliga metod hjälper Brevilles marknadsexpansion

Breville är ett ikoniskt globalt varumärke som förbättrar människors liv genom genomtänkt design och briljant innovation och levererar köksprodukter till mer än 70 länder över hela världen. Vi intervjuade nyligen Jaskiran Bhambra, samordnare av digitala portföljer för Breville, som hanterar varumärkets globala domänportfölj med fokus på säkerhet och efterlevnad.

Breville har en mycket stor domänportfölj med mer än 600 domäner och det blir hela tiden fler. Breville behövde en partner som kunde hjälpa dem att hantera allt.

När Breville förvärvar nya företag och expanderar på nya marknader så erbjuder CSC en proaktiv och strategisk metod för att ge råd om domäner att köpa och förutsättningarna för varje domänförvärv.

”Det är mycket viktigt att vi får tillgång till våra domäner innan vi ens påbörjar verksamheten i de här områdena, för det är bra att ha en proaktiv metod i motsats till en reaktiv. I slutändan sparar det tid och arbete för alla om man har ett proaktivt förhållningssätt”, säger Jaskiran. ”Vi har nyligen tagit vår eCommerce-verksamhet till nästa nivå och börjar sälja mycket mer på våra eCommerce-webbplatser. CSC har erbjudit den säkerhetsnivå som går hand i hand med att ha en global eCommerce-plattformsnärvaro.”

Jaskiran sa följande om sin erfarenhet av CSC-teamet:
”Alla har varit väldigt trevliga att arbeta med. Det faktum att vi kan få prata med en riktig person är mycket viktigt för oss eftersom många av de här tjänsterna har migrerat till chattrobotar i dag. För det första är teamen väldigt kunniga i allt om sina tjänster och i allt som gäller domäner, och för det andra så är de mycket professionella och snabba på att svara. Det minskar arbetsbelastningen när man har någon som kan hantera allt det här, från A till Ö, och de finns där för dig.”