Riskerna med att använda flera registrarer som en global organisation

Riskerna med att använda flera registrarer som en global organisation

Som en global organisation med närvaro världen över finns det flera faktorer att ta hänsyn till när det gäller att hantera din närvaro på nätet, inklusive domänregistrering.

Även om det kan verka bekvämt att använda flera registrarer för att tillgodose olika regioner innebär det att det finns ett antal cyberrisker.

I det här blogginlägget utforskar vi de potentiella fallgroparna med att använda flera registrarer och ger råd om proaktiva åtgärder för att minska dessa risker.

Brist på centraliserad hantering

En av de största riskerna med att använda flera registrarer är bristen på centraliserad hantering.

När du har domäner registrerade hos olika registrarer blir det svårt att hålla reda på domänregistreringar, förnyanden och andra viktiga uppgifter.

Bristen på centralisering ökar riskerna att missa förfallodatumet för domäner, vilket gör att din organisation är mottaglig för domänkapning eller stöld.

Inkonsekventa säkerhetsstandarder

Varje domänregistrar kan ha sina egna säkerhetsprotokoll och standarder. När du sprider dina domäner över flera registrarer kan du stöta på inkonsekventa säkerhetsåtgärder.

Det kan göra att dina domäner har olika skyddsnivåer, vilket gör det lättare för cyberbrottslingar att utnyttja eventuella svaga länkar i din säkerhetskedja.

Dessutom blir det svårt att genomföra konsekventa säkerhetsåtgärder på alla dina domäner.

Ökad sårbarhet för nätfiskeattacker

Genom att använda flera registrarer som global organisation kan du bli ett perfekt byte för nätfiskeattacker.

Cyberbrottslingar kan utnyttja bristen på centralisering och skicka bedrägliga e-postmeddelanden där de utger sig för att vara registrarer eller myndigheter och lura dig att klicka på skadliga länkar eller lämna ut känslig information.

Med domäner utspridda över olika registrarer blir det svårare att verifiera äktheten i sådan kommunikation, vilket gör din organisation mer sårbar för nätfiskeattacker.

Minska riskerna

Även om riskerna är uppenbara finns det flera proaktiva åtgärder du kan vidta för att minska dessa risker och minimera den potentiella inverkan på din organisation:

 1. Konsolidera dina registrarer
  Överväg att konsolidera dina domäner under en enda registrar eller några betrodda registrarer. Detta möjliggör centraliserad hantering, vilket gör det lättare att hålla ordning på och förnya domäner.
 2. Implementera kraftfulla säkerhetsprotokoll
  Samarbeta nära med den eller de registrarer du väljer för att implementera robusta säkerhetsprotokoll, inklusive flerfaktorsautentisering, regelbundna säkerhetsgranskningar och övervakning av misstänkta aktiviteter.
 3. Utbilda dina anställda
  Nätfiskeattacker riktas ofta mot anställda som kanske inte känner till riskerna. Genomför regelbundna utbildningssessioner i att identifiera nätfiskeförsök och hantera misstänkta e-postmeddelanden för att förbättra den övergripande cybersäkerhetsmedvetenheten inom din organisation.
 4. Övervaka dina domäner
  Övervaka regelbundet dina domäner och håll utkik efter obehöriga ändringar, till exempel ändringar av DNS-poster eller obehöriga överföringar. Implementera domänövervakningsverktyg eller samarbeta med specialiserade cybersäkerhetsföretag för att vara vaksam.
 5. Upprätta en incidenthanteringsplan
  Ha en incidenthanteringsplan på plats för att snabbt ta itu med eventuella säkerhetsincidenter och domänintrång. Detta möjliggör snabb respons för att minimera skador och säkerställa en snabb lösning.

Genom att vidta dessa försiktighetsåtgärder kan du avsevärt minska de cyberrisker som är förknippade med att använda flera registrarer som en global organisation.

Kom ihåg: att vara proaktiv och upprätthålla stark it-säkerhet är avgörande för att värna om din närvaro på nätet och skydda din organisation mot potentiella hot.

Håll koll, håll dig säker!

Kontakta oss för att ta reda på hur du kan implementera de bästa säkerhetsåtgärderna.