Dolda länkar: Så kringgås reglerna för förfalskade varor

Dolda länkar: Så kringgås reglerna för förfalskade varor

Handeln med förfalskade varor är en megaindustri.

Enligt en OECD-undersökning från 2021 uppgick den internationella handeln med förfalskade och piratkopierade produkter till uppskattningsvis 464 miljarder dollar 2019, vilket motsvarar cirka 2,5 procent av den totala världshandeln.[1] Den globala e-handeln omsätter årligen mer än 4 000 biljoner dollar, och det är just genom digitala kanaler som en stor del av försäljningen av förfalskade produkter sker.[2] Enligt en undersökning från 2018 som gjordes av en amerikansk myndighet (U.S. Government Accountability Office) är två av fem produkter som köps online förfalskade.[3] Europol uppger i en rapport från 2017 att förfalskade och piratkopierade varor i allt större utsträckning säljs via onlinemarknadsplatser, och att många av varorna kommer från fabriker i Kina och Fjärran Östern.[4] I en uppdaterad undersökning från 2022 visade det sig att andra onlinekanaler, som sociala medier och snabbmeddelandetjänster, också spelar en allt större roll.[5] Liknande trender har nyligen noterats i andra undersökningar,[6],[7] och covid-19-pandemin har drivit på utvecklingen ytterligare.[8],[9]

Ett flertal lagar har utarbetats eller föreslagits för att motverka denna utveckling och öka säkerheten online. USA har till exempel infört Shop Safe Act, som innebär att marknadsplatserna har större ansvar för att förhindra annonser som utgör varumärkesintrång. Bland annat ska de verifiera säljarens identitet, granska varor för att upptäcka eventuella tecken på förfalskning och blockera säljare som upprepade gånger gör sig skyldiga till intrång. Vidare kräver INFORM Consumers Act (en utvidgning av SANTA Act) att marknadsplatserna regelbundet verifierar och uppger information (när sådan finns tillgänglig) om säljare som marknadsför stora kvantiteter.[10] Det förändrade juridiska landskapet har fått till följd att många onlinemarknadsplatser har tagit fram mer proaktiva processer för att identifiera och stänga ner annonser för förfalskade varor.

Trots att förfalskade och piratkopierade produkter kan utgöra en hälsorisk och ha andra kvalitetsbrister finns det en stor efterfrågan bland konsumenterna, särskilt om de äkta produkterna ligger på en hög prisnivå. Denna efterfrågan har lett till en ny taktik som går ut på att använda dolda länkar för att sälja förfalskade varor.

Vad är dolda länkar?

Dolda länkar används för att kringgå reglerna och ändå kunna sälja förfalskade varor på marknadsplatser. Det går till så att en säljare skapar en extern annons för en förfalskad vara (t.ex. på en fristående e-handelssida) som länkar till en annons på en marknadsplats. Annonsen på marknadsplatsen visar oftast upp en helt orelaterad generisk produkt, men på den externa webbplatsen finns det instruktioner för hur man köper en förfalskad vara via annonsen på marknadsplatsen. Det kan till exempel handla om att köparen ska välja färg och storlek i en viss kombination (Bild 1).

Bild 1: Exempel på en marknadsplatsannons som innehåller en dold länk för försäljning av piratkopierade lyxklockor.

Det är svårt för varumärkesägare att övervaka och upptäcka enskilda annonser med dolda länkar, eftersom annonsen på marknadsplatsen innehåller en orelaterad produkt och det enda avslöjande tecknet är en annons med en varumärkesprodukt på en fristående e-handelssajt. Det är heller inte säkert att man kan söka efter länkar till marknadsplatsen på den externa sidan, eftersom det ofta rör sig om affiliatelänkar som omdirigerar besökaren. Marknadsplatsens domännamn behöver alltså inte finnas med i HTML-koden.

Dock är det så att tillverkare av förfalskade varor ofta skapar webbplatser specifikt för att marknadsföra de dolda länkarna och förklara hur de ska användas (Bild 2). Och i vissa fall kan dessa webbplatser använda officiella varumärkesord i domännamnet eller i sidans design och därigenom göra intrång i varumärkens och marknadsplatsers rättigheter. Därför kan man kombinera övervakning av varumärkestermer och nyckelord kopplade till dolda länkar med andra nyckelord, som ”kopia” eller ”replica” (Bild 3). Liknande innehåll brukar också finnas i andra kanaler, som sociala medier (Bild 4).

Bild 2: Exempel på instruktioner på en webbplats som marknadsför dolda länkar.

Bild 3: Exempel på webbplatser som innehåller annonser med dolda länkar.

Bild 4: Exempel på en grupp och profil på sociala medier som marknadsför dolda länkar.

Vad företag bör tänka på

Varumärkesägare kan välja att inkludera övervakning av innehåll relaterat till dolda länkar i en större strategi för varumärkesskydd online med fokus på förfalskade varor. På så sätt har man större möjligheter att upptäcka fall där det inte genast framgår av annonsen att en förfalskad vara bjuds ut till försäljning, och där annonsen därför inte fångas upp av plattformarnas eget program för skydd av immateriella rättigheter.

För att kunna ta ner en annons på en marknadsplats behöver man normalt sett ha implementerat ett lämpligt skydd av immateriella rättigheter, och man behöver ha bevis på att ett intrång har skett. De exakta kraven kan skilja sig åt mellan olika marknadsplattformar, men generellt sett brukar det ingå att man gör ett testköp för att kontrollera vilken typ av vara som levereras. Alternativt kan man vidta åtgärder mot den externa webbplatsen, om denna gör intrång i immateriella rättigheter. När instruktionerna för de dolda länkarna tas bort blir annonsen på marknadsplatsen oanvändbar.

Vi ser fram emot en pratstund

Fyll i kontaktformuläret om du vill diskutera din strategi för varumärkesskydd online, till exempel bevakning av e-handel, så kommer en av våra specialister att kontakta dig.


[1] oecd.org/gov/global-trade-in-fakes-74c81154-en.htm

[2] business.adobe.com/resources/digital-economy-index.html

[3] gao.gov/products/gao-18-216

[4] europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/europol-%e2%80%93-euipo-2017-situation-report-counterfeiting-and-piracy-in-eu

[5] europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/counterfeit-and-pirated-goods-get-boost-pandemic-new-report-confirms

[6] ustr.gov/sites/default/files/IssueAreas/IP/2021%20Notorious%20Markets%20List.pdf

[7] retaildetail.eu/en/news/general/meta-platforms-centres-counterfeit-trade

[8] euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/9231590

[9] infosecurity-magazine.com/news/counterfeit-pirated-imports-surge/

[10] buysafeamerica.org/informed-consumers-act