I en rapport från Interisle Consulting Group, rekommenderar man att domänsäkerheten införlivas med företagets riskhantering och att företagen använder förstklassiga registrarer som förstår “behoven hos de kunder som sätter stort värde på sina domännamn [och] betraktar både domännamnen och sin närvaro på nätet som verksamhetskritiska”.

HÖR AV DIG

Vår checklista om domänsäkerhet är ett bra verktyg för din riskbedömning.

Kontakta oss