Fira World Intellectual Property Day

Fira World Intellectual Property Day

”Immateriella rättigheter är företagets DNA. Att skydda immateriella rättigheter skyddar kärnan hos varumärket.” – Elliott Champion, Global Product Director – Varumärkesskydd 

World Intellectual Property Day är ett tillfälle att uppmärksamma och fira betydelsen av immateriella rättigheter (IP) och den roll de spelar för att uppmuntra innovativa och kreativa lösningar som förbättrar våra liv.

Innovativa varumärken strävar ständigt framåt för att ta fram produkter och tjänster som möter våra föränderliga behov – så det är viktigt att de också får erkännande för det. Det är orättvist (för att inte nämna olagligt) att illasinnade aktörer, bedragare och förfalskare försöker kringgå detta och inkräktar på deras immateriella rättigheter genom att imitera deras varumärken, skapa kopior av deras arbete och snylta på den välförtjänta kundlojalitet de har byggt.

Det är här CSC kommer in – vi är här för att skydda varumärkens immateriella rättigheter och rykte. Vi har en mängd tjänster som hjälper varumärken att stoppa intrång i de immateriella rättigheterna, inklusive:

  • 3D domänsäkerhet och intrångsbekämpning, som drivs av DomainSecSM – med AI och maskininlärning för att identifiera problem vid källan, dvs. på domännivå. Maskininlärning gör att vi kan upptäcka mönster inom branscher, attacktyper och domänsträngar, vilket innebär att vi kan identifiera fler intrång, mer omfattande och mer exakt.

  • Alternativ för varumärkesbevakning i flera kanaler. Vi kan bevaka innehåll på internet, nätmarknadsplatser, mobilappar, sociala medier och betalda sökningar. Oavsett var ett varumärke finns online kan vi bevaka för upptäcka missbruk av immateriella rättigheter.

  • Bildmatchningsteknik – att använda falska bilder, logotyper och andra visuella element har blivit allt vanligare bland bedragare för att undvika upptäckt. CSC använder AI-driven avancerad bildmatchningsteknik för att göra det möjligt för varumärken att identifiera obehörig användning av sina digitala tillgångar, som bilder, logotyper och annat visuellt innehåll, vilket ökar möjligheten att upptäcka förfalskningar och intrång i immateriella rättigheter.

  • Klustringsteknik – med klustringsverktyget kan du undersöka flera nätverk för att hitta gemensamma mönster mellan misstänkta domäner, internetinnehåll, konton och inlägg på sociala medier, marknadsplatsinlägg och mobilappar. Vi kan identifiera och koppla samman flera överträdelser från samma källa och utföra massåtgärder för intrångsbekämpning där så krävs. På tal om det …

  • Branschens bredaste utbud av åtgärder för intrångsbekämpning – från okomplicerade avregistreringar och varningsåtgärder till mer komplexa åtgärder, inklusive domänförvärv och UDRP-procedurer. (CSC är för övrigt världens största leverantör för UDRP- och URS-procedurer). Vi kan erbjuda dig det mest kostnadseffektiva alternativet för att säkerställa att alla intrång i varumärke och immateriella rättigheter hanteras på det mest lämpliga sättet, vilket sparar tid och pengar.

Kontakta oss

Om du vill prata med någon av våra konsulter om hur du skyddar ditt varumärkes immateriella rättigheter online kan du fylla i vårt kontaktformulär.